Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

TIN TỨC TỪ NVC

Hướng dẫn gửi mẫu tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II

- Điền thông tin vào phiếu yêu cầu và nhận mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu gửi phân tích phải được chứa đựng trong bao bì chắc chắn, đảm bảo không bị ảnh hưởng đến chất lượng, dán nhãn ghi thông tin về tên mẫu, nền mẫu.
- Riêng đối với các chất màu, mẫu phải được chứa đựng trong bao tráng nhôm. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

Nội dung công việc:
 
- Kế toán.
 
Thực hiện công tác hành chính.
 
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh