Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

NĂNG LỰC

Thử nghiệm

Phòng thí nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II được chỉ định là phòng thử nghiệm Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn với hơn 293 phép thử/nhóm phép thử  trên các loại mẫu: Thuốc thú y; Vắc xin thú y; Chế phẩm sinh học dùng trong thú y, chăn nuôi, thủy sản; Thức ăn chăn nuôi; Thức ăn thủy sản; Sản phẩm xử lý môi trường thủy sản; Chất cấm dùng trong thú y, chăn nuôi, thủy sản.

Quyết định sau:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động số 399 (file đính kèm)

  2. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động số 1247 (file đính kèm)

  3. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động số 12 (file đính kèm)

  4. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động số 24 (file đính kèm)

  5. Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm ngành NN-PTNT số 129 (file đính kèm)

  6. Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm ngành NN-PTNT số 516 (file đính kèm)

  7. Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm ngành NN-PTNT số 81 (file đính kèm)

  8. Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm số 49 của Cục QLCL NLS&TS (file đính kèm)

  9. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3241 của Tổng cục TCĐLCL (file đính kèm)

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh