Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

NĂNG LỰC

Chứng nhận

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II là tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

  1. Lưu đồ quy trình chứng nhận sản phẩm (đính kèm)

  2. Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi số 130 (đính kèm)

  3. Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thuốc thú y số 878 (đính kèm)

  4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 976 của Tổng cục TCĐLCL (đính kèm)

  5. Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi số 208 của Cục Chăn nuôi (đính kèm)

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh