TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”

Lĩnh vực hoạt động

Phòng thử nghiệm Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Thú Y Trung Ương II trực thuộc Cục Thú Y được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ định hoạt động thử nghiệm trong các lĩnh vực sau:

+ Thử nghiệm.

+ Chứng nhận.

+ Dịch vụ khác

 

ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 1798/TĐC-HCHQ ngày 25/7/2017 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (đính kèm)

  2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 399/TĐC-HCHQ ngày 12/02/2018 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (đình kèm)

  3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1247/TĐC-HCHQ ngày 15/5/2018 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (đính kèm)

  4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 12/GCN-TY-KH ngày 31/7/2018 của Cục Thú  (đính kèm)

CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh