Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

NĂNG LỰC

Hệ thống quản lý chất lượng

Phương châm hoạt động của Phòng thí nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II:

"UY TÍN, CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ, KỊP THỜI VÀ PHỤC VỤ TẬN TÂM"

 

Với mục tiêu xây dựng Phòng thí nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II trở thành một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu của Việt Nam về kiểm nghiệm chất lượng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và vật tư ngành nông nghiệp, Giám Đốc Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Thú Y Trung Ương II cam kết:

 

  1. Quyết định công nhận ISO 17025 của BoA số 81 (đính kèm)

  2. Chứng chỉ công nhận ISO 17025 của BoA (đính kèm)

  3. Quyết định công nhận ISO 17025 của AOSC số  14 (đính kèm)

  4. Chứng chỉ công nhận ISO 17025 của AOSC (đính kèm)

  5. Quyết định công nhận ISO 17025 của AOSC số 11 (đính kèm)

  6. Quyết định công nhận ISO 17025 của BoA số 1038 (đính kèm)

  7. Chứng chỉ công nhận ISO 17025 của BoA theo Quyết định số 1038 (đính kèm)

  8. Quyết định công nhận ISO 17025 của AOSC số 65 (đính kèm)

  9. Chứng chỉ công nhận ISO 17025 của AOSC theo Quyết định số 65 (đính kèm)

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh