Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

TIN TỨC TỪ NVC

Hướng dẫn gửi mẫu tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II

I. Hướng dẫn gửi mẫu: (đính kèm)
1.  Gửi mẫu tại văn phòng.
- Điền thông tin vào phiếu yêu cầu và nhận mẫu kiểm nghiệm.
 
- Mẫu gửi phân tích phải được chứa đựng trong bao bì chắc chắn, đảm bảo không bị ảnh hưởng đến chất lượng, dán nhãn ghi thông tin về tên mẫu, nền mẫu.
 
- Riêng đối với các chất màu, mẫu phải được chứa đựng trong bao tráng nhôm.
 
2. Gửi mẫu qua đường bưu điện:
 - Mẫu gửi qua đường bưu điện phải được đóng gói cẩn thận tránh bị vỡ khi vận chuyển. 
 - Điền thông tin vào phiếu yêu cầu và nhận mẫu kiểm nghiệm và được gửi kèm cùng với mẫu gửi phân tích. (Lưu ý: phải ghi rõ thông tin liên hệ: số điện thoại, số fax, email,..) 
 
- Mẫu gửi phân tích phải được chứa đựng trong bao bì chắc chắn, đảm bảo không bị ảnh hưởng đến chất lượng, dán nhãn ghi thông tin về tên mẫu, nền mẫu.
 
- Riêng đối với các chất màu, mẫu phải được chứa đựng trong bao tráng nhôm. 
 
 - Khi nhận được mẫu gửi qua đường bưu điện, bộ phận nhận mẫu sẽ liên hệ thông báo chi phí phân tích mẫu qua fax hoặc Email. 
 
II. Hướng dẫn thanh toán:
- Hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II hoặc chuyển khoản đến tài khoản: 78996868 - tại Ngân hàng: Thương mại Cổ phần  Á Châu (ACB) – CN Lê Văn Sỹ, TP.HCM.
 
 - Trường hợp thanh toán chuyển khoản: Khách hàng chuyển tiền theo số tài khoản trên phiếu báo thanh toán và gửi lại ủy nhiệm chi để xác nhận hoàn tất việc thanh toán qua email: cvs.dah@gmail.com hoặc fax: 028. 38117 184.
 
 - Khi nhận được ủy nhiệm chi, Trung tâm sẽ tiến hành phân tích mẫu.
 
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh