Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

NĂNG LỰC

Thử nghiệm

Phòng thí nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II được chỉ định là phòng thử nghiệm Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn với hơn 293 phép thử/nhóm phép thử  trên các loại mẫu

Chứng nhận

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II là tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hệ thống quản lý chất lượng

Với mục tiêu xây dựng phòng Dược trở thành một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu của Việt Nam về kiểm nghiệm chất lượng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và vật tư ngành nông nghiệp, Giám Đốc Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Thú Y Trung Ương II cam kết.

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh