Lĩnh vực hoạt động đa dạng, thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm - kỹ thuật

+ Giới thiệu
+ Biểu mẫu
+ Tài liệu

+ Giới thiệu
+ Biểu mẫu
+ Tài liệu

Lĩnh vực hoạt động đa dạng, thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm - kỹ thuật

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh